Boel Andersson Gäre

Boel Andersson Gäre

Boel Andersson Gäre är barnläkare och har bland annat varit verksamhetschef vid barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Under 2000-talet har hon varit barnhälsovårdsöverläkare, ledare för programområde barn samt forskningsledare och numera chef för Futurum — akademin för hälsa och vård, landstinget i Jönköpings län.

Boel är professor, forskare och lärare på The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare där hon arbetar med Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap, men också som ämnesansvarig för forskning och forskarutbildning inom "Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd" samt som projektledare för EU-projektet QUASER.

Boel är också knuten till Växjö universitet, är docent i pediatrik vid Hälsouniversitetet i Linköping samt adjungerad professor vid Dartmouth Medical School.

Forskningsområde

Kvalitetsförbättring och ledarskap

Särskilda uppdrag

Projektföreståndare för Vinnvård-projektet Bridging the Gaps 1 & 2


Kontakt

036-32 12 47
0706-45 41 47
boel.andersson-gare@ju.se