Berith Hedberg

Berith Hedberg

Hon är docent i Vårdvetenskap och hälsa, kopplad till Jönköping Academy, där hennes huvudsakliga uppgift består i att handleda doktorander och
masterstudenter. Hon är även anställd på 30% som lärare i
Master/magisterprogrammet i Kvalitetsförbättringar och ledarskap inom
hälsa och välfärd.Beriths grundtjänst finns på Landstinget i Jönköping där hon är vårdcontroller på Länssjukhuset Ryhov.

Berith disputerade vid Göteborgs universitet 2006 i ämnet vårdpedagogik. Den forskning som ligger till grund för avhandlingen belyser patientens möjlighet till delaktighet i beslut om vård- och omsorgsåtgärder utifrån ett kommunikationsperspektiv. I Beriths forskning undersöker hon hur arbetssättet "shared decision making" bidrar till en personcentrerad vård samt dess effekt på patientens upplevda hälsa.