Ann-Christine Andersson

Ann-Christine Andersson

Barnsjuksköterska och lektor i Kvalitetsförbättring och ledarskap.

Forskningsområde

Forskningsämne är kvalitetsförbättring och är inriktad mot kvalitetsutveckling, förbättringsarbete och patientsäkerhet inom offentliga organisationer, med fokus på hälsa och välfärd. Disputerade i maj 2013 med en avhandling som byggde på frågeställningarna "Vilka områden ser hälso- och sjukvårdspersonal som viktigast att förbättra. Vilka professioner är drivande i förbättringsarbete, och Hur utvecklas förbättringsidéer och förbättringsarbete över tid.

Ann-Christine Andersson är lärare och programansvarig vid Jönköping Academy.