Ann-Charlott Norman

Ann-Charlott Norman

Ann-Charlott Norman är sjukgymnast med flera års erfarenhet av chefs- och ledarskap i Landstinget i Uppsala län. Sedan 2008 arbetar Ann-Charlott med olika utredande uppdrag vid Ledningskontoret i Landstinget i Uppsala Län. Ann-Charlott disputerade 2015 med avhandlingen ”Towards the creation of improvement practices: Studies of pedagogical conditions when change is negotiated in contemporary healthcare practices” i ämnet pedagogik vid Linnéuniversitetet.

Ann-Charlott bedriver forskning och är lärare vid Jönköping Academy. 

Forskningsområde/forskningsintresse

  • Lärande och kommunikation vid förbättringsarbete
  • Lärande som förhandling av förändring
  • Pedagogiska villkor för förbättringsarbete