2019-06-03

Ett lärande hälsosystem - blogginlägg av Andreas Gremyr

Kan lärande hälsosystem, med hjälp av ny teknik, möjliggöra en ökad personcentrering av vården?

Kan lärande hälsosystem, med hjälp av ny teknik, möjliggöra en ökad personcentrering av vården? Idén med lärande hälsosystem är att uppföljningen av vården för varje patient genererar data som bidrar med kunskap om vad som fungerar för vem, när och hur.

Andreas Gremyr, som är psykolog och doktorerar på ämnet Learning Health Systems vid Jönköping Academy, reflekterar i detta blogginlägg om utvecklingen av ett lärande hälsosystem för psykiatri och vad vi behöver göra för att skapa varaktig nytta inom psykiatrin i Sverige.

http://healthpolicy.se/2019/05/31/ett-larande-halsosystem/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andreas Gremyr. Foto: Sofie Rotstedt

Share this: