2019-04-09

Felicia gästspelar på Linné

“Digitala vårdmöten med läkare - hett tyckande versus aktuellt kunskapsläge.”

Det är titeln på Felicia Gabrielsson-Järhults forskningsseminarium hon håller den 10 maj på Linnéuniversitetet. Välkommen att delta på plats:

Sal: Azur, Universiteteskajen, Varvsholmen (Adress Norra Kajplanen 6) i Kalmar
Tid: Fredagar kl 10:00-11:30

.. eller på distans:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/ehalsoinstitutet-live/

Felicia Gabrielsson-Järhult. Foto: Patrik Svedberg

Share this: