2018-10-22

Ytterligare miljonanslag till Hälsohögskolan och Jönköping Academy

Hälsohögskolan vid Jönköping University har beviljats 12,5 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att tillsammans med Region Jönköpings län (Futurum och Regional utveckling) stärka kompetensen och möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

Fr. v. Berith Hedberg, JA, Agneta Delis, Futurum, Region Jönköpings län, Petra Wagman, AFR, Hälsohögskolan och Pia Persson, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län. Foto: Sofie Rotstedt, JA

- Projektets mål är att skapa goda exempel på verksamheter som kompetensutvecklar redan anställd personal inför framtidens utmaningar avseende personcentrerad vård, teamsamverkan och kvalitetsförbättring, berättar Berith Hedberg, docent vid Jönköping Academy, Hälsohögskolan.

Läs hela texten i pressmeddelandetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Jönköping University.

Share this: