2018-06-29

Erik Hollnagel förlänger sin gästprofessur

Erik fortsätter sitt arbete med Resiliens på Jönköping Academy

Erik förklarar:

"Resilient Health Care (RHC) är ett nytt sätt att förstå och förklara patientsäkerhet.

RHC förespråkar att vi bör titta på det som går bra och inte bara på det som misslyckas. Det praktiska arbetet som utförs (Work-as-Done) är oundvikligt annorlunda än arbetet som man hade planerat och föreställt sig det (Work-as-Imagined), inte minst i vårdens komplexa vardag. Om vi inte förstår vad som verkligen sker när det går bra - som det gör i de flesta fall - då kan vi inte förstå varför det ibland misslyckas. Kunskapen om RHC har utvecklats från erfarenheter från praktiskt vårdarbete och teorier om säkerhet i komplexa system.

Kunskap om RHC används nu på sjukhus runt om i världen för att utveckla arbetet med patientsäkerhet. Nästa steg är att utveckla principer för att kunde stödja ledning av vården och organisationsutveckling baserat på RHC. Detta kommer att vara fokus för mitt arbete vid Jönköping Academy/HHJ."

Share this: