2018-06-29

Anne Carlsson till masterstudenternas introduktionscampus

Anne Carlsson, brukarrepresentant med mångårig erfarenhet av att verka för patientempowerment och utveckling av hälsa och välfärd kommer till masterstudenternas introduktion i augusti.

Arbetsområden

Anne Carlsson är konsult och strategisk rådgivare med speciellt fokus på patientperspektivet.

Hon har djupa kunskaper och ett brett kontaktnät inom hälso- och sjukvården. Hon stärker vårt strategiska erbjudande och tillför samtidigt ovärderlig kompetens om patienternas perspektiv och ställning inom vård och omsorg.

Anne har egen kronisk sjukdom och mer än 15 års erfarenhet av att driva intressepolitiskt påverkansarbete som före detta ordförande i Sveriges största patientorganisation, Reumatikerförbundet.

Anne har 35 års erfarenhet inom hälso- och sjukvården, hon började sin karriär som sjukvårdsbiträde men hon har också under många år varit politiskt aktiv inom såväl landsting som kommunsektorn samt räddningstjänsten.

Hennes erfarenhet av politiskt arbete inom sjukvården, att arbeta inom sjukvården och att vara patient gör att hon i många fall har ett annorlunda och mer genomgripande perspektiv i sin roll som strategisk rådgivare.

Anne har i sin dåvarande roll som ordförande i Reumatikerförbundet varit med i arbetet med att ta fram de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar, där osteoporos ingår. Hon har också arbetat strategiskt med att implementera den inflammatorisk delen av riktlinjerna i samtliga landsting.

Anne har också ett stort kontaktnät både lokalt, nationellt och regionalt vilket inkluderar patientföreträdare, politiker och tjänstemän.

Karriär

Anne har förutom erfarenheten av att vara heltidsengagerad ordförande i Reumatikerförbundet, ett antal politiska ordförandeuppdrag och varit kanslichef på Handikappförbunden Värmland samt säljledare på Värmlands Folkblad.

Anne har av regeringen varit utsedd som expert i ett antal statliga utredningar exempelvis Biobanksutredningen, Ansvarsfull Hälso- och sjukvård, Patientens rätt.

Senast som expert i Göran Stiernstedts utredning, Effektiv vård.

Hon var av Dagens Medicin 2015 utsedd som en av vårdens mäktigaste med plats 30 på maktlistan. I tidningen Expressen var hon år 2015 utsedd som en av årets kvinnor på plats 63 med motiveringen ”Syns och hörs så fort det diskuteras patientmakt och rätten att vara delaktig i sin egen vård. Det skulle behövas ännu fler patientföreträdare som slåss för en jämlikare vård”

Share this: