2018-06-08

Nyutgivna JA-böcker

Nya publiceringar av Jönköping Academys medarbetare

Berith Hedberg har tillsammans med Annette Nygård på Avdelningen för Omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping skrivit ett kapitel: ”Patientdelaktighet och medverkan hos vuxna med fysisk ohälsa” i boken ”Delaktighet och patientmedverkan”, med redaktör Ann Catrine Eldh, Studentlitteratur.

Ann-Christine Andersson har skrivit ett kapitel: ”Kvalitetsarbete inom omvårdnad – förbättringskunskap och ständiga förbättringar” i boken ”Kvalitetsutveckling inom omvårdnad – Sjuksköterskans professionella ansvar”, med redaktörer Ami Hommel och Åsa Andersson, Studentlitteratur.

Share this: