2018-04-23

Berith Hedberg mottagare av Pedagogiskt pris

Jönköping Academys Berith Hedberg är mottagare av Pedagogiskt pris vid Jönköping University 2018.

Berith Hedberg är en glad och stolt prisvinnare!

För att uppmärksamma särskilt värdefulla insatser på det pedagogiska området har rektor Agneta Marell instiftat Pedagogiskt pris vid Jönköping University.

Berith Hedberg, universitetslektor vid Hälsohögskolan, har tilldelats årets utmärkelse med följande motivering:

Berith Hedberg leder på ett professionellt sätt den pedagogiska utvecklingen på Hälsohögskolan. Med gedigen kunskap i ämnet och ett väl utvecklat kontaktnät har hon på ett målinriktat sätt, tillsammans med det pedagogiska utvecklingsutskottet, inspirerat till nya mer studentaktiva lärandeformer så som Case pedagogik och Active Learning Classroom. Hon har också på ett föredömligt sätt drivit utvecklingsarbetet kring Interprofessionellt lärande, IPL som kommer att sjösättas under hösten 2018.

Share this: