2018-04-18

Välkomna på seminarieserie!

Välkommen till en seminarieserie vars primära syfte är att öka kunskaperna om hur man kan utvärdera hur väl olika typer av insatser, inom främst den offentliga sektorn, fungerar.

 Sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län och Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA), Jönköping University hälsar dig varmt välkommen till en seminarieserie vars primära syfte är att öka kunskaperna om hur man kan utvärdera hur väl olika typer av insatser, inom främst den offentliga sektorn, fungerar.

Under denna seminarieserie kommer vi att: 

·         Ta del av föreläsningar inom området. 

·         Ta del av varandras olika erfarenheter och förhållningssätt. 

·         Skapa ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och idéutbyten mellan olika aktörer och sektorer inom området samhällsekonomisk utvärdering. 

·         Presentera reella projekt och utvärderingar.

Första tillfället är den fredagen den 4 maj kl. 10-13, Plats: Jönköping University, Gjuterigatan 5 i Jönköping - Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Hus H, Lokal, sal: HB221 (vi äter gemensam lunch som vi bjuder på) och agendan ser ut som följer: 

10:00 Välkomna! Kort Introduktion. 

10:15 Paul Nystedt - Orsak och Verkan – Att skapa evidens i den egna verksamheten: Hur vet vi att det funkar?

11:15 Diskussion och exempel på tidiga insatser och sociala investeringar från en utbildning i socioekonomisk metodik som gavs under 2017.

11:30 Planering av nästa steg (nästa seminarier) för att skapa ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och fortsatt utbyte av tankar och idéer. 

12:00 Avslut med gemensam lunch.

Anmälan sker till Atanas Petovski: atanas.petkovski@rjl.se

Varmt välkommen!

Share this: