2018-04-16

Boel på ledarskapsutbildning för verksamhetschefer

Läkarförbundet startar ledarskapsutbildning för verksamhetschefer

Boel Andersson-Gäre föreläser för verksamhetschefer på Läkarförbundet

Boel Andersson Gäre, Jönköping Academy, föreläste om Ledarskap och förändring i komplexa organisationer.

En kvalificerad grupp ledare som hade mycket utbyte med varandra deltog. Bra initiativ Läkarförbundet!

Share this: