2018-04-13

Förbättringsarbete på Barntandläkarnas Vårmöte

Boel Andersson Gäre, JA och RJL och Johanna Norderyd, Child och RJL föreläser i Umeå

Boel Andersson Gäre, Jönköping Academy och RJL och Johanna Norderyd från Child och RJL föreläser om förbättringsarbete och team- respektive interprofessionell samverkan på barntandläkarnas Vårmöte i Umeå.

Roligt med samverkan mellan professioner för att förbättra barns tandhälsa!

Boel Andersson Gäre och Johanna Norderyd

Share this: