2018-03-02

100% i alumnienkäten rekommenderar Jönköping Academys masterutbildning

Jönköping Academy följer upp vilken nytta de som gått master/magisterprogrammet anser att programmet har (och har haft).

Därför skickades i höstas en enkät ut till alla personer som fullföljt programmet, 139 personer. 57 personer besvarade enkäten och de skulle alla rekommendera master/magisterprogrammet till andra! Det är ett resultat vi är stolta över. De andra resultaten av enkäten beskriver också hur nyttan med programmet uppfattas, och de finns i den här rapporten. 

Nästa steg i uppföljningen är att genomföra telefonintervjuer för att skapa fördjupad kunskap om nyttan av utbildningen. Intervjuerna planeras att genomföras under vecka 14 – 15 -16, och vi kommer snart att kontakta de flera av de personer som sagt att de kan delta i intervjun.

Läs hela rapportenPDF (pdf, 499.7 kB)

Share this: