2017-03-15

Dags att söka till vårt masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, 120 hp

Idag öppnar ansökan för vårt masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, med start hösten 2017. Ansökan är öppen 15 mars till 18 april.

Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk, social och teknisk utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver ändrade angreppssätt.

Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter.

Programmets upplägg ger möjlighet att ta ut filosofie magisterexamen efter 2 år, omfattande 60 hp. Läs mer om utbildningen och ansök här

Share this: