2016-12-29

3 miljoner till projekt om ledarskaps- och organisationsutveckling

Sofia Kjellström har beviljats medel från KK-stiftelsen för projektet ”Ledarskapsutveckling för högpresterande företag”.

Under två år kommer projektet att studera utveckling av ledare och medarbetare på ett antal globala/nationella företag i syfte att bidra till utveckling av effektivare organisering och ledning.

Projektet verkar vara ett av få som inte har fokus på teknik. Här ligger Jönköping Academy och IMPROVE i framkant när det gäller integration av innovativ forskning inom organisation och ledarskap. Projektidén är samskapad tillsammans med företag som också skjuter till medel för genomförandet.

- Vi hoppas detta bara är början på denna typ av forskningsprojekt, och vi hoppas att vi i kommande projekt kan integrera även hälso- och välfärdsorganisationer för att studera hur de kan främja sitt ledarskap, säger Sofia Kjellström.

Forskare i projektet är även Kristian Stålne, Malmö högskola, och Oskar Törnblom, organisationskonsult och doktorand vid KTH. Projektet var ett av 20 som fick medel i konkurrens med 73 andra ansökningar.

Share this: