2016-12-06

Vetenskap om kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och
välfärd – en intellektuell resa

Välkomen till docentföreläsning med Johan Thor

Vilken roll kan och bör vetenskapen spela för kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, och varför?

Det är ämnet för Johan Thors docentföreläsning.

Torsdag 15 december
kl 16.00 – 16.45
Hälsohögskolan i Jönköping
sal Ga334

Föreläsningen sänds via Adobe Connect för dem som vill delta på distans. Anslut via: https://connect.sunet.se/jonkopingacademy/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Johan Thor är läkare, specialist i socialmedicin, master of public health och medicine doktor. Han är lektor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare på Hälsohögskolan i Jönköping och överläkare, medicinsk
rådgivare vid Metodrådet SLL-Gotland på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Sedan 2010 är han ordförande i Expertgruppen för Nationella kvalitetsregister. Han var Vinnvård Fellow of Improvement
Science 2013-2016 och studerade hur Nationella kvalitetsregister kan användas i kliniskt förbättringsarbete.

Inbjudan som pdfPDF (pdf, 90 kB)

Share this: