2016-09-06

Kvalitetsregister kan användas kliniskt i förbättringsarbete

Nu presenteras Jönköping Academys Anette Persons avhandling i Läkartidningen.

Anette Petersson, fil dr, hälso och sjukvårdsstrateg vid Region jönköpings län och knuten till Jönköping Academy disputerade i december 2015 med avhandlingen "Learning and understanding for quality improvement under different conditions: an analysis of quality registry-based collaboratives in acute and chronic care".

Avhandlingen presenteras nu i senaste numret av läkartidningen. Läs artikeln här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Share this: