2016-05-18

Ny forskning om kvalitetsarbete inom idéburen social omsorg

Truls Neubeck, doktorand vid Hälsohögskolan och Jönköping Academy presenterar den 20 maj sin doktorsavhandling. Den visar hur man genom att koppla förbättringsarbete inom idéburen social omsorg till verksamhetens kärnvärden skapar drivkrafter för förändring.

Syftet med avhandlingen har varit att identifiera vilka möjligheter och hinder som finns för ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom idéburen social omsorg.

Läs en intervju med Truls.

Här hittar du avhandlingen.

 Share this: