2016-04-19

Seminarium: lärande nätverk

Hur skapar vi lärande nätverk tillsammans med patienter med våra kvalitetsregister som bas? Lär mer om innovativa lärande nätverk med patienter och kvalitetsregister som integrerar kommunikation med patienter, förbättringsarbete och klinisk forskning.

Datum: 2016-04-29
Tid: kl. 10:00 – 15:00
Plats: Qulturum, Jönköping

Carol Lannon besöker oss i Jönköping den 29/4. Hon är professor i pediatrik vid The James M Andersson Center Cincinnati Children´s Hospital, där man bedriver både ett offensivt förbättringsarbete och klinisk forskning av hög kvalitet.

Man har bl.a. utvecklat ett kvalitetsregister för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom som förenar funktioner för patientens egen registrering/kommunikation, förbättringsarbete och klinisk forskning. Carol Lannon leder också C3N - ett lärande nätverk mellan professionella och patienter med kroniska sjukdomar. I ett informellt seminarium kommer hon att berätta om dessa olika initiativ och vi får möjlighet att översätta lärdomar från initiativen till vår egen utveckling av kvalitetsregister som lärande nätverk.

De innovationer och modeller som Carol Lannon presenterar är visserligen utvecklade med pediatriken som bas, men är generella för all vård av patienter med kroniska sjukdomar och seminariet vänder sig därför till samtliga intresserade kvalitetsregister.

Medverkar gör även: Martin Rejler överläkare Medicinkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö samt medlem av styrgruppen för Swibreg, Christina Petersson, Boel Andersson Gäre RCSO samt Göran Henriks.

Välkommen!

Anmäl dig här: http://plus.rjl.se/education_calendar_detail.jsf?nodeId=39905&childId=4944#

Share this: