2016-04-19

Kvalitetsförbättring och ledarskap populäraste mastern

Jönköping University är bland de lärosäten som ökar mest i landet när det gäller ansökningar till utbildningar som startar i höst. Det visar färska siffror från Universitets- och högskolerådet. Intresset för utbildningar på masternivå är fortsatt högt. Det populäraste masterprogrammet i år är Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, som ges av Jönköping Academy.

15 april var sista ansökningsdag till utbildningar med start hösten 2016. Ungdomskullarna i Sverige minskar och så gör även ansökningarna totalt nationellt – trots detta ökar ansökningarna till Jönköping University för andra året i rad.


Share this: