2016-04-18

Vad är bäst för Esther?

Tema samverkan: Den 31 mars var Esthers namnsdag och vilken dag kan vara mer lämplig att uppmärksamma den samverkan som behövs med patienter och brukare med komplexa vårdbehov? Just ordet MED är viktigt i sammanhanget, för det är där nyckeln finns. Vi samverkar med patienter och brukare, inte om dem, för att allt ska bli så bra som möjligt för dem som behöver det. 

Hälsohögskolan vid Jönköping University bjöd på initiativ av Jönköping Academy in till ett Estherkafé - en eftermiddag där Esther själv - det vill säga patienten/brukaren, fick berätta sin historia och deltagarna tillsammans disktuerade hur man samverkar för att upplevelsen ska bli bättre för den som har komplexa behov.

Johan Thuresson berättade om när han, inlagd på Ryhov efter en trafikolycka som sånär kostat honom livet, om och om igen blev inbokad för röntgen på Höglandssjukhuset, och tvingades resa dit, trots sitt tillstånd. Den sortens upplevelser hade kunnat förhinras med rätt samverkan, konstaterade delatagerna, som formulerade följade take home-messages:

"Hur kan organisatorisk följsamhet råda över sunt förnuft?"

" Vad göra/hur hantera förbättringsförslag från våra kunder (patienter/brukare/närstående), vilka är mottagare? (ej anmälningar)?"

"Små saker kan betyda mycket. Hur mycket är man beredd att anstränga sig?"

"Varför behövs Esther? Tack och empati"

Eftermiddagen övergick senare i en samverkanskväll med after work på Esther kök och bar, där deltagarna bjöds på musikunderhållning och en paneldiskussion.

Share this: