2015-10-23

Martin Rejler ny Vinnvård Fellow

Martin Rejler, överläkare vid medicinkliniken, Höglandssjukhuset i
Eksjö, brinner för att skapa bra övergång i utskrivningen av patienter
till öppenvård. Det ska han nu bland annat forska om under tre år som en
av fyra nationellt utsedda Vinnvård Fellows, med uppdrag att utveckla
svensk hälso- och sjukvård.

Martin Rejler kommer att ha sin akademiska hemvist vid Jönköping
Academy och ser mycket fram emot att få fördjupa sig i de
förbättringsfrågor han brinner för.

- När man leder den dagliga verksamheten finns inte tid att arbeta långsiktigt med de här frågorna, säger han.

Men nu får han tid. Under tre år ska han forska på halvtid medan han fortsätter sitt ordinarie jobb på halvtid, allt för att forskningen ska ligga nära praktiken. Kontakten med patienterna är viktig.

Vad innebär det att vara Vinnvård Fellow?

- Att vara fellow är att systematiskt inspireras och tränas för att tillsammans med patienten kunna omsätta idér i praktik och pröva nya former för hälso och sjukvård.

Läs en längre intervju med Martin Rejler

Share this: