2015-10-02

Kristina Areskoug Josefsson ny medarbetare på Jönköping Academy

Jönköping Academy välkomnar nu en ny medarbetare, Kristina Areskoug Josefsson. Kristina disputerade 2013 med avhandlingen "Sexual health in Rheumatoid Arthritis - a physiotherapeutic perspective" vid Lunds universitet.

Kristina kommer till Jönköping Academy som lärare på masterutbildningen Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Hon har en bakgrund som forsknings- och utvecklingssamordnare inom fysioterapi på Värnamo sjukhus och har vidareutbildat sig genom att studera ledarskap, kvalitetsförbättring och organisationsteori.

Hon var kliniskt verksam som specialistfysioteapeut inom reumatologi på Värnamo sjukhus när hon gick masterutbildningen European perspectives on social inclusion i Karlstad.

– Det förändrade min syn på yrket, berättar hon.

Hon genomförde ett första projekt om nyttan av fysioterapi för patienter med reumatisk artrit. Projektet gav ett oväntat resultat. Det visade sig att fysioterapin inte bara förbättrat patienternas liv i allmänhet, utan specifikt deras sexuella liv och hälsa.

– Det blev avstampet för min forskning. Som fysioterapeut tänker man att man jobbar med hela människan. Men vi har inte inkluderat sexuell hälsa som en del av våra liv, det är ingenting vi rehabiliterar till.

Kristina säger att det i grunden handlar om ett kommunikationsproblem.

– Det är lite tabubelagt så vi pratar inte om sex. Vi är rädda att bli för närgångna och patienterna är rädda att de blir för närgångna om de frågar. Kroppen påverkar ju så mycket när det handlar om sex. Hur vi uppfattar vår kropp påverkar till exempel hur vi känner lust.

Nu arbetar Kristina med ett postdoc-projekt om hur studenter på arbetsterapeut- fysioterapeut- och sjuksköterskeutbildningar ser på att jobba med sexuell hälsa i sin framtida yrkesroll.

I våras tilldelades hon Guldskalpellen för årets banbrytare för sin insats med att öka kunskapen om sexuell hälsa hos patienter med kroniska sjukdomar, framför allt inom reumatologin.

När Kristina varken forskar eller undervisar gillar hon att koppla av med utomhusaktiviteter och nybakat.

– Jag älskar orientering, kajakpaddling, snowboard och ridning. Jag gillar det mesta faktiskt, och i synnerhet kakor.


Share this: