2015-05-20

En aktiv patientroll - utmaningar för hälso- och sjukvården?

Välkommen att närvara vid Berith Hedbergs docentföreläsning den 28 maj klockan 10.30, i Forum Humanum. Ämnet är resultat från patientnära forskningoch patientens möjligheter att utveckla sin hälsokompetens och sin aktiva roll i mötet med hälso- och sjukvården.
Share this: