2015-05-07

Välkommen till masterexamination

Välkommen att närvara vid Jönköping Academys masterstudenters examination! Studenterna har gått utbildningen Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Denna dag kommer de att redovisa sina resultat och de lärdomar de har dragit av genomförda förbättringsarbeten, genom att försvara sina examensarbeten.

Examensarbetena handlar bland annat om:

  • Implementering av kontaktsjuksköterska i cancervård
  • Kvalitetssäkring av processen vid hjälpmedelsförsörjning
  • Att öka följsamheten till riktlinjer för vuxnas kariesvård
  • Identifiera och förebygga självskadebeteende hos gymnasieelever
  • Minska ledtider i laboratorieservice
  • Öka möjligheterna till rehabilitering i rättspsykiatrisk slutenvård

Tid: 1 juni kl 10.15 – 17.30      
2 juni kl 8 – 17.30

Plats: Forum Humanum, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping


Läs årsboken, en sammanfattning av studenternas examensarbetenPDF (pdf, 939.2 kB).

Schema för examination.PDF (pdf, 125.8 kB)


Share this: