2015-01-20

Forskningsseminarie "KVALITETSFÖRBÄTTRING OCH LEDARSKAP INOM HÄLSA OCH VÄLFÄRD"

AnnCharlott Norman, Mahdi Farah och Alexander Lowejko delar med sig av sina forskningsarbeten.

”Mikrosystemet som en lärande förbättringspraktik: pedagogiska villkor för förbättringsarbete i hälso- och sjukvård”. 

Seminariet hålls torsdagen den 29 januari kl. 13.00 - 16.30 på Hälso- högskolan(Gd 305), Barnarpsgatan 39, Jönköping.

Seminariet är kostnadsfritt, men för fika vill vi att du anmäler dig till josu@hhj.hj.se senast den 27/1.

Kl. 13.00 - 14.00 AnnCharlott Norman

Hon är doktorand inom ämnet pedagogik på Linnéuniversitetet försvarar sin avhandling våren 2015. Projektet är en del av ”Bridging the Gaps”. AnnCharlott presenterar nu sitt resultat och diskuterar hur ett språkanalytiskt perspektiv kan utveckla förståelse om hälso - och sjukvårdens förbättringsarbete.

Kl. 14.00 - 15.00 Mahdi Farah

Khat är narkotikaklassat i Sverige men smugglas i en allt mer omfattande utsträckning in i landet. Khat är en traditionell social drog bland östafrikanska invandrare i Sverige. Drogen khat har en amfetaminliknande effekt och långvarigt användande av drogen är förknippat med sociala och psykosomatiska hälsoproblem. Hur ser khat- bruket/missbruket ut i Jönköpings län? Och; vilken roll kan det civila samhället spela för att minska khat-användandet i länet samt rehabilitering av khat-missbrukare?

Kl. 15.30 - 16.30 Alexander Lowejko presenterar sin forskning.


Välkomna! 

Share this: