2014-12-19

Ur Dagens medicin: Patienter skapar ny behandlingsplattform

Digitala nätverk tar tillvara på patienternas erfarenheter.

"– Genom att låta kroniskt sjuka patienter ingå i vårdteamet kan vi uppnå bättre resultat utan nya mediciner, säger Martin Rejler, överläkare i gastroenterologi vid medicinkliniken på Höglandssjukhuset, Eksjö, och forskare vid Jönköping Academy for Improvment in Health and Welfare.

Han har skrivit en sammanfattning av amerikansk forskning om lärande nätverk i skriften SNS Analys. Det amerikanska nätverket Improvecarenow omfattar 19 000 patienter och 500 läkare och bildades 2004. I dag består det av 70 mottagningar specialiserade på vård av barn och unga med inflammatorisk tarmsjukdom. Sammanfattningen visar att andelen symtomfria patienter i nätverket har ökat från 55 till 79 procent.  Martin Rejler menar att man i Sverige kan dra lärdom av det amerikanska nätverket." /ur artikeln.

Läs hela artikeln härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Share this: