2014-11-14

Inbjudan till Julfest den 18 december

En del i Jönköping Academys 5-årsjubileum!

Tid: 18 december kl. 10.00.

Plats: Gd 305 (entréplan), Hälsohögskolan 39, Jönköping

10.00 - 11.30 Vi knyter ihop jubileumsfirandet. Vilka frågor behöver vi besvara de kommande fem åren?
Marlene Ockander.

11.30 - 13.30 Gemensam lunch.

Anmälan görs till susanne.johannesson@hhj.hj.se senast den 8 december! OBS! Lunch beställs endast till de som har anmält sig!

13.30 - 14.00  Utbildningsfrågor.
Tony Andersson.

14.00 - 16.00 Civilsamhällets roll för kvalitetsförbättringar.
Truls Neubeck och Thomas Schneider

16.00 Glögg och pepparkakor

Avslutning

Share this: