2014-10-27

Prövning av LOKEs modell i Jönköpings län har gett resultat

Jönköping Academy bidrar ökad till lokal kunskap i uppföljning inom socialt arbete

Tony Andersson vid Jönköping Academy och FoUrum, har varit med och tagit fram en pedagogisk modell för uppföljningsverkstad för Jönköpings läns kommuner inom bl a missbruksvården. Modellen kommer från Umeå och kallas LOKE (LOKal Evidens) och baseras på att lokalt skapa kunskap och evidens vid den egna praktiken genom att följa upp hur olika insatser påverkar brukarna.
 
Läs mer på FoUrums härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Share this: