2014-10-09

Carol Lannon kommer till Jönköping den 15 oktober

Lär mer om innovativa lärande nätverk med patienter och kvalitetsregister som integrerar kommunikation med patienter, förbättringsarbete och klinisk forskning.


Carol Lannon besöker oss i Jönköping den 15/10. Hon är professor i pediatrik vid Cincinnati Children´s Hospital, där man bedriver både ett offensivt förbättringsarbete och klinisk forskning av hög kvalitet.

The James M Andersson Center är ett centrum där man utvecklar metoder för att förena klinisk forskning och förbättringsarbete på ett unikt sätt. Man har bl. a på att utvecklat ett kvalitetsregister för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom som förenar funktioner för patientens egen registrering/kommunikation, förbättringsarbete och klinisk forskning. Carol Lannon leder också C3N - ett lärande nätverk mellan professionella och patienter med kroniska sjukdomar. I ett informellt seminarium kommer hon att berätta om dessa olika initiativ och vi får möjlighet att samtala om lärdomar från initiativen och också om möjligheter till fördjupad samverkan med deras center.

De innovationer och modeller som Carol Lannon presenterar är visserligen utvecklade med pediatriken som bas, men är generella för all vård av patienter med kroniska sjukdomar, så detta seminarium riktar sig till teammedlemmar inom alla olika specialiteter. 


Läs hela inbjudan härPDF (pdf, 171.3 kB)


Share this: