2014-06-19

Nu utlyses Civilsamhällets uppsatsstipendium för 2014.


För fjärde året i rad delas detta stipendium ut och det går till en uppsats på kandidat, magister eller masternivå som ”behandlar någon aspekt av det civila samhällets roll i välfärden, med relevans för välfärdsfrågor i Sverige. Uppsatsen tar upp en frågeställning som bidrar till ökad kunskap och stimulerad debatt inom området eller en problematisering av begreppen. Uppsatsen är välskriven, väl avgränsad och har ett klart och tydligt syfte med preciserad frågeställning.”
 
Inlämnade uppsatser bedöms av en akademisk jury.
 
Uppsatser som ska vara med i årets utlysning ska vara godkända vid ett svenskt universitet eller högskola 2013 eller 2014 och vara inskickade till uppsats@socialforum.se senast den 19/9.
 
Stipendiaten får 5000 kr samt sin uppsats utgiven av förlag.
 
Via denna länk kan man läsa mer om stipendiet och vilka som blivit stipendiater tidigare.
www.socialforum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 
Sprid gärna information om stipendiet via era olika nätverk och kontakter inom den akademiska sfären i Sverige.

Share this: