2014-06-12

Första coacherna examinerade

De första svenska coacherna på akademisk nivå inom förbättringscoaching har tagit examen. Utbildningen har genomförts på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare på uppdrag av Registercentrum sydost och Qulturum.

Målet med kursen har varit att kursdeltagarna ska lära sig fler sätt och verktyg gällande att arbeta med förbättringar i sina verksamheter utifrån olika kvalitetsregister.

Inom ramen för den nationella satsningen på kvalitetsregister har ett antal effektmål satts upp och till 2016 ska 80 % av verksamhetscheferna använda kvalitetsregistren i sitt förbättringsarbete. För att lyckas med detta finns forskning som visar att coachingkompetens är viktigt för att få till detta förbättringsarbete i praktikenoch framförallt att få det hållbart över tid.

Det är sju stycken mycket engagerade och erfarna deltagare med olika organisatoriska tillhörigheter; primärvård, slutenvård och kommunal verksamhet som slutfört utbildningen.

Onsdagen den 10 juni presenterade deltagarna en coachrapport där de beskrev VAD de gjort, dvs ett förbättringsarbete utifrån valt kvalitetsregister samt HUR de tagit sig an coachingrollen i det valda förbättringsarbete och vilka strategier de valt. Det var ett stort lärande då deltagarna valt olika register, från unga till gamla (Barnreumaregistret till RiksSvikt och Senior Alert). Olika register har olika förutsättning för förbättringsarbete och detta har medfört att deltagarna behövt ta sig an uppgiften på olika sätt. Enligt en kursdeltagare är Senior alert fruktansvärt användarvänligt, dvs väldigt användbart till förbättringsarbete. RiksSvikt håller för närvarande på och utvecklar utdata, men är ett väl utvecklat stöd för vårdcentralen att förbättra sina arbetssätt enligt en annan kursdeltagare.

Ett annat viktigt fokus har varit personcentrerad vård och patientmedverkan. En deltagare från Medicinkliniken i Jönköping beskrev entusiastiskt ett möte med förbättringsteamet där en patient deltagit och berättat kring sina upplevelser kring sin situation, sjukdom och behandling. Noggranna förberedelser var en nyckel till ett mycket lyckat möte som arbetsgruppen uppskattade mycket.

Deltagarna har under utbildningen fördjupat sin förståelse för förbättringsarbete, coachande förhållningssätt, lösningsfokuserat arbetssätt och förändringspsykologi. Detta utifrån kursens övergripande mål att studenterna ska erövra grundläggande kunskaper och färdigheter i att coacha förbättringsarbete, som grund för fortsatt utveckling av din egen coachroll.

Registercentrum sydost och Qulturum satsar vidare tillsammans med Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare med en ny omgång av coachingutbildningen. I slutet på september månad startar nästa omgång och sista anmälningsdag är 25 augusti. Se inbjudan för detaljerat program och innehåll. Välkommen med din anmälan enligt anmälningsblanketten.

Share this:

Inbjudan <<<PDF (pdf, 86.9 kB)

Anmälningsblankett <<<PDF (pdf, 100.2 kB)