2014-06-04

Examensdag för Masterprogrammet Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg

Idag är en dag för förbättringoch förändring med examensdag och Change Day!

Den tredje årskullen studenter har idag avlagt sin examen i Masterprogrammet Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. 14 studenter presenterade sina examensarbeten under 2 dagar i Jönköping. Dessa kommer att finnas tillgängligt på högskolans databas DIVA och finns att läsa inom kort.Idag är det även Change Day Sverige där över 600 personer har avlagt löften om de förbättringar de vill åstadkomma i sitt arbete och för dem de finns till för. Gå gärna in på changeday.se och lämna ditt löfte du också!


Share this: