2014-03-18

Vinterdialogen som blev "Vår" dialog

Under fredagen hölls Vinterdialogen i Science Park där deltagare från hela Sverige hade samlats för att föra dialog med varandra och presentera sina arbeten.

Då vädret var vårlik blev det nästan mer av en vårdialog än en vinterdialog. Framförallt blev det "Vår" dialog betonade Sofi Fristedt, universitetslektor. Förbättringsarbete och Teamarbete stod i fokus kring dialogerna. Dagen började med inspirationsföreläsningar för att sedan följas upp av kunskapsutbyte i form av Goda exempel.

Deltagarna förde diskussioner med jämförelser och likheter verksamheter emellan och de kunde dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Kunskapsutbytet var en drivande faktor. Att bygga morgondagens team var en viktig reflektion där man försöker se till bland annat studenter som kommer till arbetsplatser och de kunskaper de kan bidra med.

Dagen var mycket uppskattad då nya utmaningar lades fram.
- Det var skoj och spännande, men det viktigaste var att vi vågade lägga fram dessa frågor säger Tony Andersson, programansvarig Jönköping Academy.Share this: