2014-03-14

Vinterdialogen är igång

Temat för dagen är Teamarbete och Förbättringskunskap

Idag har olika professioner inom hälso- vård och omsorg samlats för att
föra dialog och lära av varandra. I detta ingår bland annat inspirationsföreläsningar bland andra Stefan Österström och Boel Andersson Gäre om förbättringsarbete och arbetsplatslärande samt om vikten av relationer för att tillsammans skapa förändring.


Share this: