2014-02-27

Jönköping Academy är på plats på Microsystemfestivalen

Årets tema är reflektion.

Den internationella Mikrosystemfestivalen är en arena och mötesplats för dem som arbetar med att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. På festivalen träffas nytänkare inom sjukvården. De är praktiker, teoretiker, författare, forskare,men framför allt är alla dessa övertygade om att den viktigaste källan till förändring, är i vårt eget sinne. För att hitta nya lösningar, måste vi titta på de befintliga problemen med nya ögon. Genom att träffas och dela perspektiv med andra, kan detta möjliggöras.


Bild tagen från http://www.lj.se/microsystemfestival

Share this: