2014-02-10

Forte Talks 25-26 mars 2014

Forte-centrum arrangerar vetenskapliga samtal.

Framstående internationella och svenska forskare och beslutsfattare inom hälsa, arbetsliv och välfärd kommer att presentera och diskutera klyftorna i Sverige. Hur det ser ut i dag och vad väntar oss i framtiden? Och inte minst hur forskningen kan bidra till kloka och välgrundade lösningar.

För att anmäla sig klicka här! <<