2014-01-22

Jönköping Academy & QULTURUM inbjuder till kursen Förbättringscoach inom vård och omsorg 7,5 hp

Vill du bli en förbättringscoach? Tänker du ibland att ”det borde finnas ett bättre sätt…” Har du idéer om hur din verksamhet kan bli ännu mer fokuserad för dem vi är till för?

Ser du arbetssätt som inte längre är effektiva eller som inte längre bidrar till ett ökat värde? Då är du en blivande förbättringscoach!

Qulturum, Landstinget i Jönköpings län och Jönköping Academy erbjuder i samarbete med Registercentrum Sydost en utbildning som ger dig förbättringsmetoder för ökat värde. Du erbjuds möjlighet att få träna på att coacha och stödja dina kollegor utifrån nya metoder. I utbildningen ingår att du coachar ett förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregister som redskap. Vår utbildningsidé är att du lär genom att göra. Därför kommer du att få ta initiativ och coacha ett utvecklingsarbete på din arbetsplats. Stöd för detta behövs av närmaste chef.

Lärare

Medarbetare från Qulturum och Jönköping Academy medverkar som lärare tillsammans med Marjorie Godfrey, the Dartmouth Institute, USA.

Målgrupp

Du som arbetar med kvalitetsregister med fokus på barn eller RiksSvikt.
Max antal deltagare: 20

Fysiska träffar

25-26 februari 2014
26 mars 2014
16 april 2014
5 maj 2014
11 juni 2014

Kostnad

900 SEK som motsvarar kostnad för lunch och fika debiteras deltagarens arbetsplats.

Utbildningsansvariga

Nicoline Vackerberg
Adjunkt Jönköpings Academy
Telefon: 0381 – 351 27, 070-534 75 53
e-post: nicoline.vackerberg@lj.se

Sofi Fristedt
Lektor Hälsohögskolan i Jönköping
Telefon: 036-10 12 69, 070-641 53 90
e-post: sofi.fristedt@hhj.hj.se

Anmälan

Senast 2014-02-13 till
Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@hhj.hj.se
Kurskod: 00546HHJ


Välkommen till en spännande utbildning!

Boel Andersson-Gäre, Professor Jönköping Academy
Göran Henriks, Utvecklingsdirektör Qulturum

Share this:

InbjudanPDF (pdf, 210.3 kB)

AnmälanPDF (pdf, 42.7 kB)