2014-01-20

Jönköping Academy´s Quality Improvement and Large scale change ägde rum den 17e januari på Hälsohögskolan i Jönköping

Den 17e januari kom deltagare från hela Sverige och även USA och England för Jönköping Academy´s seminariedag. Dagen handlade om förbättring och kvalitet.

Föreläsarna Helen och Paul utmanade deltagarna genom att ställa frågor såsom ”Var finns patienten i diskussionerna?” och ”Hur ska man få praktikerna att vara stolta över sin profession och motivera dem att vara med och förbättra inom sitt område?”. Vinnvård fellowsarna Andreas Hellström och Johan Thor höll ett seminarium om deras projekt-resa och hur viktig lärande processen är och har varit. De ifrågasatte vad kunskap egentligen innebar och hur man egentligen lär sig. Diskussionerna under dagen bidrog till utbyte av erfarenheter där deltagarna inspirerade varandra.

Seminariedagen har bidragit till inspiration och motivation att besvara de frågor som ställdes. Det ledde även till att deltagarna själva ställde frågor på vad de kunde göra för sina verksamheter. Dagen bidrog till en inspirerande start på året där man såg möjligheter till förbättringar och kvalitetshöjande.

Share this: