2014-01-10

Välkomna till Quality improvement and large scale change.

Den 17 januari håller Jönköping Academy en seminariedag för kvalitetsförbättring där man kan ta del av de kommande innovationerna och förbättringar inom vården och omsorgen.

Under denna dag kommer seminarier inom förbättringsarbeten och innovationer att hållas i Jönköping, där forskare och yrkesverksamma inom vård och omsorg delar med sig av sina erfarenheter och tankar om året som kommer. Programmet startar klockan 10 i konferensrummet Ali Berggren, plan 8, Hälsohögskolan i Jönköping.

Medverkar gör bland annat:

  • Helen Bevan, forskare och Chef för Service Transformation vid NHS Institute for Innovation and Improvement.
  • Paul Batalden, Professor i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd samt Professor i pediatrik vid The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical practise på The Dartmouth Medical School, USA.
  • Vinnvård fellows Johan Thor och Andreas Hellström
  • Boel Andersson Gäre, professor på Jönköping Academy, där hon arbetar med Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap, men också som ämnesansvarig för forskning och forskarutbildning inom "Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd".

Varmt välkomna till en spännande start på det nya året!


Share this: