2013-09-03

48 nya studenter till magister- och masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg

Högt söktryck ökade även i år

The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är en samarbetsarena för Högskolan i Jönköping AB, kommunerna i Jönköpings län samt Landstinget i Jönköpings län och ansvarar för utbildningen som formellt ges vid Hälsohögskolan.

Magister- och masterprogrammet vänder sig direkt till verksamma inom vård och omsorg. Det är en kvalificerad utbildning för den som har en stark drivkraft att driva och leda förbättringsar inom vård och/eller omsorg.

Under tre intensiva dagar introducerades studenterna till magister- och masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap. Entusiasmen, intresset och nyfikenheten var stor, likaså viljan att förändra och förbättra. Bland annat gjordes studiebesök på FoUrum för att få en inblick i hur kommunerna i länet arbetar med forskning och utveckling samt tillsammans med Landstinget och högskolan för att stärka banden mellan teori och praktik. Även Landstingets utvecklingsenhet Qulturum och deras forskningsenhet Futurum besöktes.

Share this: