2013-08-23

Välkomna till Marjorie Godfreys disputation 5/9 kl. 10, i Originalet, Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Marjorie Godfrey lägger fram sin avhandling med titeln "Improvement Capability at the Front Lines of Healthcare Helping through Leading and Coaching" inom omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Marjorie Godfrey är en av doktoranderna inom Vinnvårdprojektet "Bridging the Gaps" som utgör basen i forskningen vid Jönköping Academy.  Hon har genomfört sina studier om ledarskap och coaching av förbättringsteam i vården i USA och i landstinget i Jönköpings län. Hennes gränsöverskridande forskning, mellan två länders vårdkulturer och mellan teori och praktik bidrar med konkreta modeller för hur förbättring kan stödjas. Arbetet bidrar också till att stärka banden mellan Högskolan i Jönköping/the Jönköping Academy och the Microsystem Academy vid the Dartmouth Institute

Välkomna även till en workshop med Marjorie Godfrey om coaching av förbättringsarbete den 6/9 kl. 9-12, Länssjukhuset Ryhov, Lärcentrum, huvudentrén

I anslutning till disputationen den 5/9 bjuder vi in till en workshop om coaching av förbättringsarbete inom vård och omsorg. Tanken är att vi då på ett mer interaktivt sätt kan diskutera hur lärdomar från avhandlingen kan omsättas i praktiken i olika kontexter. Alla som är intresserade, från praktik, forskning och utbildning, är välkomna. Vi hoppas på en givande dialog om  praktikens behov och möjligheter i förbättringsarbete och hur fortsatt interaktiv forskning kan bidra till ännu djupare förståelse om vad som fungerar för vem i vilka sammanhang.  

Anmälan:  Anmäl ditt deltagande till Kerstin Arnell, kerstin.arnell@lj.se.

Vi bjuder på fika.  

Varma coachhälsningar,

Boel Andersson Gäre, Futurum och the Jönköping Academy                                          

Göran Henriks, Qulturum

Share this: