2013-08-23

SWEDAGE 2013 närmar sig

Det nationella kunskapstorget för äldreforskning håller sin fjärde konferens i Jönköping 17 oktober. Årets tema: Leva längre – må bättre?

Om hälsa, innovation och livslångt lärande. Nu är det knappt två månader kvar innan det åter är dags att mötas kring forskning och innovationer för och om äldre och åldrande i samhället. Den 17 oktober hålls SWEDAGE 2013 på Stora Hotellet i Jönköping – anmäl dig på www.swedage.se om du inte redan gjort det. Där hittar du också det fullständiga programmet.

Mötesdagen är uppdelad i tre delar 1. Aktivt åldrande i ljuset av aktuella EU-initiativ handlar om att med exempel från Sverige och Europa ge en lägesbild av vad som gjorts tidigare och skapa en språngbräda för framtida satsningar. 2. Sociala innovationer för ett bättre liv. Vi diskuterar hur sociala metoder och processer samt teknik kan skapa nya och bättre sätt att lösa problem för individer och organisationer. 3. Äldres arbete och lärande – i nöd eller lust? Vi pratar om betydelsen av arbete och lärande som kan fungera för äldre.

Tid: Torsdagen den 17 oktober 2013, 9.00 – 17.00 med efterföljande mingel. Plats: Elite Stora Hotellet i Jönköping. Varmt välkommen på plats i Jönköping!

Hela konferensen går också att följa på webben!

Länk.

Share this: