2013-06-17

FAS byter namn till Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Namnändringen börjar gälla 1 juli.

På FAS hemsida kan ni läsa om namnändringen: http://www.fas.se/sv/Nyheter/2013/FAS-blir-Forte-1-juli/

Länk till Fortes blogg; http://blogg.forte.se/

Share this: