2013-06-13

Enhetschef och lektor i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare söker dig som vill leda och utveckla en dynamisk utbildnings- och forskningsverksamhet med fokus på kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid som lektor med ett tidsbegränsat uppdrag som enhetschef för verksamheten, då vår nuvarande enhetschef blivit Vinnvård Fellow och kommer att forska på heltid.

ARBETSUPPGIFTER

I rollen som enhetschef vid Jönköping Academy kommer du att tillsammans med ämnesansvarig professor och JA:s ledningsgrupp leda, utveckla och ansvara för verksamheten enligt uppdrag från styrgruppen. Du kommer bidra till samverkan mellan JA:s tre huvudmän inom området kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd samt främja JA:s strategiska utveckling i samråd med dessa. En viktig uppgift är att etablera, utveckla och tillvarata relevanta nätverk och partnerskap lokalt, nationellt och internationellt.

Tillsammans med ämnesansvarig professor, programansvarig lärare och kursansvariga lärare kommer du ansvara för magister- och masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. Du kommer även tillsammans med ämnesansvarig professor och aktuella projektledare hålla samman JA:s projektportfölj med forskningsprojekt, uppdragsutbildningar och andra uppdrag. Vidare kommer du stödja ämnesansvarig professor i insatser för forskning och forskarutbildning inom området.

Du har personalansvar för JA:s medarbetare samt ekonomiansvar för verksamheten. Som enhetschef medverkar du i ledningsgruppen för Hälsohögskolan.

KVALIFIKATIONER

För anställning som lektor krävs avlagd doktorsexamen inom för området relevant ämne. Du har högskolepedagogisk utbildning eller har på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Uppdraget kräver erfarenhet av arbete inom hälso- och välfärdsområdet samt inom akademisk verksamhet. För uppdraget som enhetschef krävs dessutom erfarenhet av ledaruppgifter och administrativa uppgifter.

Du har intresse för, och kunskap om, kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Vidare är kännedom om högre utbildning, forskarutbildning och forskning väsentligt. God förmåga att uttrycka sig skriftligen och muntligen på svenska och engelska är ett krav.

Som person är du en god ledare som entusiasmerar andra. Du har en god samarbetsförmåga och kan främja och tillvarata samverkan mellan olika intressenter. Du har vidare en god administrativ förmåga samt förmåga att samordna flera parallella insatser för att skapa måluppfyllelse. Du kan kombinera entreprenörskap och förvaltning av befintliga resurser och uppdrag, för att vidareutveckla verksamheten.

ANSÖKAN

För utformningen av ansökan, se riktlinjer för sakkunniga och arbetssökande. Ansökan i 3 uppsättningar skall omfatta

  • avsiktsförklaring

·         meritförteckning

·         publikationer med relevans för tjänsten

Ansökan skall vara registrator tillhanda vid:

Hälsohögskolan i Jönköping, Box 1026, 551 11 Jönköping

senast 2013-07-08 . Märk ansökan med enhetschef och lektor vid Jönköping Academy, Dnr 2013/552 (722)

UPPLYSNINGAR

Lämnas av VD, professor Ewa Wigaeus Tornqvist, tfn 036-10 12 03, ewa.wigaeus-tornqvist@hhj.hj.se, nuvarande enhetschef Johan Thor, tfn 076-788 12 27, johan.thor@hj.se eller professor Boel Andersson Gäre, 070-645 41 47, boel.andersson-gare@lj.se

Fackliga företrädare

Kristina Rosengren Saco-S, tfn 036-10 12 30, kristina.rosengren@hhj.hj.se eller Michael Sjökvist Lärarförbundet, tfn 036-10 12 12, michael.sjokvist@hhj.hj.se.


För mer information, se annonsPDF (pdf, 123.3 kB).

Share this: