2013-06-12

Campusträffar för master- och magisterstudenter

Alla campusträffar är på Hälsohögskolan i Jönköping

Onsdag 28 augusti kl 10.15-18.00                                               

Torsdag 29 augusti kl 08.00-16.00 

Fredag 30 augusti kl 08.00-12.00  

Övriga campusträffar är 2-3 oktober, 5-6 november, 3-4 december och 15-16 januari.


Share this: