2013-06-04

Skriver du uppsats om civila samhällets roll i välfärden?

Då ska du söka ett stipendium!

För dig som skriver eller nyligen har skrivit en uppsats som berör det civila samhällets roll i välfärden finns det möjlighet att söka stipendium. Stipendiet omfattar 5 000 kronor samt publicering av uppsatsen som bok. Stipendiet delas ut av Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället tillsammans med organisationerna Famna, Forum, Idéburen skola och LSU. Skicka din uppsats till uppsats@sektor3.se mellan den 21 januari och den 1 september 2013.

För mer information: www.sektor3.se/stipendium

InbjudanPDF (pdf, 206.8 kB).

Share this: