2013-05-24

Att mäta och förbättra dialysvården över tid

Hur kan man använda mätningar i dialysvården som stöd i förbättringsarbete? Den frågan stod i fokus vid en föreläsning för 300 deltagare vid Njurmedicinskt Vårmöte 12-14 maj på Elmia i Jönköping

Föreläsare var leg. sjuksköterska Dan Enell från Medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Johan Thor, föreståndare för Jönköping Academy.

Föreläsningen byggde på ett flerårigt samarbete med Dr. Mark Splaine från the Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, NH, USA, expert på kvalitetsmätning som är knuten till Jönköping Academy och har besökt dialysverksamheten på Ryhov flera gånger.

Huvudbudskapet i föreläsningen var att vi kan få mycket större nytta av våra mätningar - som ofta är ganska omfattande - om vi redovisar våra data över tid. Med hjälp av så kallade styrdiagram kan man enkelt skilja på slumpmässig variation och systematisk variation i exempelvis patienternas blodprover. Inom dialysvården är mätning av fosfathalten i blodet en viktig indikator på hur bra behandlingen - och patientens diet - fungerar.

Dan Enell visade exempel på hur denna typ av mätning kan ge ökad förståelse för både honom som sjuksköterska och hans patienter med påsdialys. Med bättre förståelse blir det också lättare att hitta förbättringsåtgärder och följa upp hur de faller ut.

Power pointpresentation.Powerpoint (powerpoint, 681.4 kB)

Share this: